Ultra Pirineu 2014 - Marathon Pirineu

Città / Paese
,
Data
2014 M09 20
Categoria di gara
3 punti
Distanza (Km)
43.20 km
Dislivello positivo (metri)
2687 m

results

Classifica
Tempo
Nome
Nazionalità
Categoria
Index
1
04:10:49
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

2
04:17:24
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

3
04:30:59
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

4
04:42:35
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

5
04:46:35
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

6
04:53:50
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

7
04:55:08
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

8
04:58:41
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

9
05:02:27
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

10
05:03:29
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

11
05:04:14
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

12
05:08:04
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

13
05:08:12
SpagnaSpagna
W35-39

Accedi per
vedere l'indice"

14
05:09:23
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

15
05:10:18
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

16
05:17:17
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

17
05:19:20
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

18
05:21:16
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

19
05:30:52
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

20
05:32:59
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

21
05:33:00
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

22
05:38:15
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

23
05:39:30
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

24
05:46:05
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

25
05:47:16
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

26
05:47:20
SpagnaSpagna
M60-64

Accedi per
vedere l'indice"

27
05:47:37
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

28
05:50:14
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

29
05:50:52
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

30
05:51:18
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

31
05:51:25
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

32
05:51:38
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

33
05:51:39
SpagnaSpagna
W23-34

Accedi per
vedere l'indice"

34
05:53:49
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

35
05:55:37
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

36
05:59:01
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

37
06:00:40
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

38
06:00:52
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

39
06:00:53
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

40
06:01:00
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

41
06:01:51
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

42
06:02:24
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

43
06:03:51
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

44
06:03:57
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

45
06:05:00
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

46
06:06:36
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

47
06:07:36
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

48
06:11:53
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

49
06:13:11
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

50
06:13:45
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

51
06:14:00
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

52
06:14:26
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

53
06:14:40
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

54
06:14:55
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

55
06:15:00
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

56
06:15:20
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

57
06:15:25
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

57
06:15:25
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

59
06:15:31
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

60
06:17:17
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

60
06:17:17
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

62
06:17:18
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

63
06:17:41
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

64
06:17:57
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

65
06:19:11
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

66
06:20:41
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

67
06:21:21
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

68
06:21:26
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

69
06:21:44
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

70
06:22:04
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

71
06:22:54
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

72
06:23:08
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

73
06:23:42
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

74
06:24:47
SpagnaSpagna
W23-34

Accedi per
vedere l'indice"

75
06:24:50
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

76
06:26:46
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

77
06:27:07
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

78
06:27:50
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

79
06:27:51
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

80
06:28:08
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

81
06:28:47
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

82
06:28:52
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

83
06:28:59
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

84
06:29:00
SpagnaSpagna
W35-39

Accedi per
vedere l'indice"

85
06:29:10
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

86
06:29:26
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

87
06:29:28
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

88
06:30:03
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

89
06:30:30
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

90
06:31:15
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

91
06:31:33
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

92
06:32:35
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

93
06:33:15
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

94
06:33:34
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

95
06:34:26
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

95
06:34:26
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

97
06:36:43
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

98
06:37:16
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

99
06:38:15
ArgentinaArgentina
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

100
06:38:16
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

101
06:38:56
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

102
06:39:18
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

103
06:39:29
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

104
06:40:30
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

105
06:40:47
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

106
06:41:12
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

107
06:41:18
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

108
06:42:09
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

109
06:42:20
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

110
06:43:18
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

111
06:43:37
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

112
06:43:57
SpagnaSpagna
M70-74

Accedi per
vedere l'indice"

113
06:45:46
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

114
06:46:00
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

115
06:46:03
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

116
06:47:00
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

117
06:47:08
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

118
06:47:09
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

119
06:47:10
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

120
06:47:22
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

121
06:48:58
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

122
06:49:30
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

123
06:49:31
AndorraAndorra
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

124
06:49:39
SpagnaSpagna
W35-39

Accedi per
vedere l'indice"

125
06:49:46
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

126
06:50:18
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

127
06:50:22
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

128
06:50:30
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

129
06:50:41
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

130
06:51:15
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

131
06:51:51
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

131
06:51:51
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

133
06:52:51
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

134
06:52:59
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

135
06:53:05
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

136
06:53:26
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

137
06:53:42
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

138
06:54:18
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

139
06:54:32
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

140
06:55:01
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

141
06:55:26
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

142
06:55:36
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

143
06:55:39
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

144
06:55:41
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

145
06:56:06
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

146
06:57:03
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

147
06:57:10
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

148
06:57:21
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

149
06:57:49
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

150
06:57:50
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

151
06:58:09
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

152
06:58:50
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

153
06:58:56
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

153
06:58:56
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

155
06:59:22
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

155
06:59:22
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

157
06:59:23
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

158
06:59:31
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

159
06:59:54
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

160
07:00:18
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

161
07:00:22
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

162
07:00:27
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

163
07:00:49
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

164
07:00:55
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

165
07:01:16
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

166
07:01:35
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

167
07:02:20
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

168
07:02:26
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

169
07:02:44
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

170
07:03:14
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

171
07:03:16
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

172
07:04:09
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

173
07:04:13
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

174
07:04:14
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

175
07:04:56
SpagnaSpagna
M60-64

Accedi per
vedere l'indice"

176
07:05:32
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

177
07:05:47
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

178
07:05:51
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

179
07:05:57
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

180
07:06:14
FranciaFrancia
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

181
07:06:32
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

182
07:06:44
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

183
07:06:45
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

184
07:06:47
SpagnaSpagna
W35-39

Accedi per
vedere l'indice"

184
07:06:47
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

186
07:07:56
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

187
07:08:00
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

188
07:08:18
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

189
07:10:09
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

190
07:10:48
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

191
07:11:17
SpagnaSpagna
M60-64

Accedi per
vedere l'indice"

192
07:11:37
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

193
07:11:40
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

194
07:11:41
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

195
07:11:56
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

196
07:12:15
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

197
07:12:16
SpagnaSpagna
W23-34

Accedi per
vedere l'indice"

198
07:12:39
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

199
07:12:45
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

200
07:12:51
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

201
07:13:03
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

202
07:13:16
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

203
07:13:19
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

204
07:13:33
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

205
07:13:42
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

206
07:13:51
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

206
07:13:51
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

208
07:14:31
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

209
07:15:03
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

210
07:15:28
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

211
07:15:33
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

212
07:15:36
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

213
07:16:06
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

214
07:16:43
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

215
07:18:00
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

215
07:18:00
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

217
07:18:21
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

218
07:19:07
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

219
07:19:51
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

220
07:20:20
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

221
07:20:36
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

222
07:21:30
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

223
07:21:33
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

224
07:22:07
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

225
07:22:10
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

226
07:22:24
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

227
07:22:49
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

228
07:22:55
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

229
07:22:56
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

230
07:23:26
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

231
07:23:48
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

232
07:23:54
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

233
07:24:03
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

234
07:26:12
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

235
07:26:56
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

236
07:27:17
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

237
07:28:17
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

238
07:30:38
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

239
07:31:03
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

240
07:31:37
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

241
07:32:09
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

242
07:32:32
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

243
07:33:20
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

244
07:33:36
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

244
07:33:36
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

246
07:33:37
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

247
07:34:01
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

248
07:36:29
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

249
07:36:30
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

249
07:36:30
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

251
07:38:43
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

252
07:39:07
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

253
07:40:11
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

254
07:41:52
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

255
07:44:18
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

256
07:44:35
ArgentinaArgentina
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

257
07:44:44
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

258
07:45:23
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

259
07:45:55
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

260
07:46:27
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

261
07:46:35
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

262
07:46:36
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

263
07:46:53
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

264
07:46:58
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

265
07:48:11
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

266
07:49:23
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

267
07:50:27
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

268
07:50:35
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

269
07:50:57
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

270
07:51:34
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

271
07:53:00
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

272
07:53:16
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

273
07:53:17
FranciaFrancia
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

274
07:53:30
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

275
07:53:34
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

276
07:53:44
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

277
07:53:54
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

277
07:53:54
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

279
07:54:16
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

280
07:54:24
SpagnaSpagna
W35-39

Accedi per
vedere l'indice"

281
07:55:36
SpagnaSpagna
-

Accedi per
vedere l'indice"

282
07:56:06
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

283
07:56:16
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

283
07:56:16
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

285
07:56:32
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

286
07:56:53
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

287
07:56:55
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

288
07:58:16
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

288
07:58:16
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

290
07:58:58
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

291
08:00:25
PortogalloPortogallo
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

292
08:00:26
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

293
08:00:48
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

294
08:00:58
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

295
08:01:19
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

296
08:01:20
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

297
08:05:24
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

298
08:05:47
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

299
08:05:48
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

300
08:05:58
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

301
08:06:53
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

302
08:06:55
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

303
08:07:05
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

304
08:07:10
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

305
08:07:31
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

306
08:08:02
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

307
08:08:35
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

308
08:08:42
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

309
08:08:44
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

310
08:09:17
SpagnaSpagna
W23-34

Accedi per
vedere l'indice"

311
08:09:18
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

312
08:09:21
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

313
08:09:30
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

314
08:09:31
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

315
08:10:24
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

316
08:10:38
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

317
08:10:48
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

318
08:10:56
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

319
08:11:01
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

320
08:11:48
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

321
08:13:13
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

322
08:13:59
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

323
08:14:45
SpagnaSpagna
W35-39

Accedi per
vedere l'indice"

324
08:15:13
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

325
08:16:44
ItaliaItalia
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

326
08:18:20
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

327
08:18:21
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

328
08:18:29
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

329
08:18:31
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

330
08:18:37
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

331
08:20:03
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

331
08:20:03
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

333
08:20:04
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

334
08:25:27
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

335
08:25:39
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

336
08:25:50
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

336
08:25:50
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

338
08:26:12
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

339
08:26:37
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

339
08:26:37
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

341
08:26:38
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

342
08:27:11
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

342
08:27:11
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

344
08:27:48
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

345
08:28:47
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

346
08:28:50
Nuova ZelandaNuova Zelanda
W35-39

Accedi per
vedere l'indice"

347
08:29:17
SpagnaSpagna
M60-64

Accedi per
vedere l'indice"

348
08:29:47
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

349
08:30:07
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

350
08:30:37
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

350
08:30:37
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

352
08:31:04
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

353
08:32:37
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

354
08:34:22
SpagnaSpagna
M65-69

Accedi per
vedere l'indice"

355
08:34:57
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

356
08:35:06
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

357
08:35:37
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

358
08:38:09
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

359
08:39:48
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

360
08:40:50
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

361
08:43:04
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

362
08:43:10
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

363
08:44:26
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

364
08:46:13
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

365
08:46:28
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

366
08:47:33
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

367
08:47:36
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

368
08:48:08
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

369
08:49:24
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

369
08:49:24
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

371
08:53:10
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

372
08:55:13
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

373
08:55:14
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

374
08:55:54
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

375
08:56:53
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

376
08:59:24
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

377
09:02:45
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

377
09:02:45
SpagnaSpagna
W50-54

Accedi per
vedere l'indice"

379
09:02:47
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

380
09:05:04
SpagnaSpagna
M50-54

Accedi per
vedere l'indice"

381
09:09:30
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

382
09:10:54
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

383
09:14:28
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

384
09:17:08
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

385
09:17:09
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

386
09:18:21
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

387
09:20:19
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

388
09:20:20
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

389
09:20:21
SpagnaSpagna
M23-34

Accedi per
vedere l'indice"

390
09:22:30
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

391
09:22:46
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

392
09:25:03
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

393
09:25:04
VenezuelaVenezuela
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

394
09:25:17
SpagnaSpagna
W45-49

Accedi per
vedere l'indice"

395
09:29:23
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

396
09:29:55
SpagnaSpagna
M35-39

Accedi per
vedere l'indice"

397
09:30:05
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

398
09:33:08
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

399
09:33:13
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

400
09:48:49
SpagnaSpagna
W40-44

Accedi per
vedere l'indice"

401
09:51:04
SpagnaSpagna
M40-44

Accedi per
vedere l'indice"

402
09:51:05
SpagnaSpagna
M45-49

Accedi per
vedere l'indice"

403
09:53:20
SpagnaSpagna
M55-59

Accedi per
vedere l'indice"

404
09:53:21
SpagnaSpagna
M60-64

Accedi per
vedere l'indice"